En understøttende og bæredygtig struktur

 
 

HANDLINGER

Tilpasning af institutstrukturen til ny portefølje af forskningsgrupper

Den nye institutstruktur er vedtaget og trådt i kraft i 2015. Se institutoversigten her.


 

Udvikling og implementering af en budget- og økonomimodel, der understøtter strategien

En ny budgetmodel er vedtaget og implementeret – læs notat her om budget- og økonomimodellen.

Yderligere information kan fås ved at kontakte Personale & Økonomi – se enhedens hjemmeside.


 

Udvikling og tilpasning af administrativ struktur

Support til ny studielederfunktion: Der er sket en reorganisering i Servicecenteret, hvor Dagstudieadministrationen i Odense og Kommunikation er blevet fusioneret til Kommunikation og Uddannelse. Enheden er organiseret med en ny teamstruktur, der bl.a. skal understøtte samarbejdet om uddannelserne og dermed understøtte studielederne – se enhedens hjemmeside.

Support til eksterne forskningsansøgninger: Forskningsstøttes support er blevet reorganiseret – se Forskningsstøttes hjemmeside for mere information.

Kommissorium for Center for Pædagogisk IT (CPIT) er vedtaget – se her (følger), og centeret er under opbygning. Yderligere information kan fås ved at kontakte SFEO – projektleder Poul Basse.


 

Udvikling og tilpasning af studielederrollen

Funktionsbeskrivelsen for studie- og uddannelsesledere (SUL) er udarbejdet og vedtaget – se her. For mere information om studielederrollen så følg arbejdet i Uddannelseskomiteen her.


 

Udvikling og styrkelse af forskningslederrollen

Funktionsbeskrivelsen for forskningsgruppeledere er udarbejdet og vedtaget – se her.

Yderligere information om forskningsgruppelederrollen kan fås ved at kontakte prodekan for forskning, Nina Dietz Legind.


 

Incitamentsstrukturer og tydelige karriereveje – VIP og TAP

Handlingen er endnu ikke påbegyndt, da vi har afventet en central SDU-projektgruppe. Medio 2016 igangsættes arbejdet, der vil være forankret ved administrationschef Britta Løck Worm.