En styrket og synlig videnudveksling

 
 

HANDLINGER

Udarbejdelse af lokale strategier for videnudvekslingsaktiviteter med udgangspunkt i aftagernes behov og lokale forskningsmæssige styrker

Strategiarbejdet sker decentralt på institutterne. Yderligere information kan fås ved at kontakte de enkelte institutledere.


 

Udvikling af en overordnet strategi for efter- og videreuddannelsesområdet (EVU)

Strategien er godkendt medio juni 2016 og kan tilgås her.

Yderligere information om EVU-området kan fås ved at kontakte chef for efteruddannelsen på Samfundsvidenskab  Torben Damgaard.


 

 Oprettelse af to udvalg for videnudveksling

1) SDU ASC har ansvar for at identificere og igangsætte udvalgte, gerne interdisciplinære og tværgående, dagsordenssættende initiativer og aktiviteter, der har udgangspunkt i væsentlige samfundsmæssige udfordringer og i fakultetets forskningsmæssige styrker.

Styregruppen er nedsat, og det endelige kommissorium er godkendt – se her.

Første aktivitet, der skal lancere SDU ASC offentligt, foregår den 31. oktober 2016, hvor fakultetet markerer SDU’s 50-års jubilæum med et seminar. Følg SDU ASC’s arbejde på udvalgets hjemmeside.

2) Det andet udvalg har ansvar for at udvikle metoder, som styrker de akademiske output af erhvervssamarbejder samt fremmer erhvervsrelaterede aktiviteter på hele fakultetet med fokus på samarbejdet med erhvervspartnere og andre eksterne parter.

Der er nedsat en taskforce, som udarbejder et oplæg til kommissoriet for udvalget.

Yderligere information om de to videnudvekslingsudvalg kan fås ved at kontakte prodekan for forskning, Nina Dietz Legind.


 

Reorganisering af fælles og lokal administrativ support:
  • HD- og Mastersekretariatets support af EVU-aktiviteter
  • Fælles kommunikationsplatform
  • Kontakt til og aktiviteter for alumner

Leder for efter- og videreuddannelsesområdet er ansat, og arbejdet med support foregår i regi af HD- og Mastersekretariatet. Følg løbende udviklingen på enhedens hjemmeside HD- og Mastersekretariatet.


 

Udvikling af fælles ramme for aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed

En fælles ramme er vedtaget i institutleder-kredsen primo 2016 og vil blive implementeret i takt med de lokale videnudvekslingsaktiviteter. Beskrivelsen er under udarbejdelse og bliver lagt op, når den er klar.