3. En styrket og synlig videnudveksling

 
 

MÅLSÆTNING

Opbygning af en markant styrket portefølje af aktiviteter inden for:
• Efter- og videreuddannelse og alumneaktivitet
• Forskningsbaseret rådgivning og analyse via indtægtsdækket virksomhed
• Forskning og udvikling med eksterne parter
• Forskningsformidling og myndighedsbetjening
• Uddannelsernes praksisinddragelse

 

med det formål at:
• Skabe øget synlighed omkring samfundsrelevansen af fakultetets forsknings-
og uddannelsesaktiviteter og gøre os dagsordensættende på udvalgte områder
• Skabe et mere diversificeret indkomstgrundlag for fakultetet via en markant
forøgelse af indtægter fra efter- og videreuddannelse, indtægtsdækket
virksomhed samt forskning og udvikling med eksterne parter

 

hvor aktiviteterne:
• Inspireres af og udvikles i tæt samspil med aftagerne
• Tager udgangspunkt i forsknings- og uddannelsesmæssige styrker på
fakultetet
• Udspringer af lokalt initiativ og forankres med fælles support og koordination
på tværs af forskningsgrupper og institutter

 

HANDLINGER

 • Udarbejdelse af lokale strategier for videnudvekslingsaktiviteter med
  udgangspunkt i aftagernes behov og lokale forskningsmæssige styrker

 

 • Udvikling af en overordnet strategi for Efter- og videreuddannelsesområdet

 

 • Oprettelse af og koordination af initiativer fra to udvalg for videnudveksling:
  – Et udvalg bestående af højprofilerede forskere og eksterne parter.
  Udvalget har ansvar for at identificere og igangsætte udvalgte, gerne
  interdisciplinære og tværgående, dagsordenssættende initiativer og
  aktiviteter, med udgangspunkt i væsentlige samfundsmæssige udfordringer
  og fakultetets forskningsmæssige styrker
  – Et udvalg bestående af forskere, der har særlige erfaringer med
  samarbejde med erhvervspartnere og andre eksterne parter. Udvalget har
  ansvar for at udvikle metoder til styrkelse af de akademiske output af
  erhvervssamarbejder samt fremme erhvervsrelaterede aktiviteter på hele
  fakultetet

 

 • Reorganisering af fælles og lokal administrativ support:
  – Udvikling af HD- og Mastersekretariatets support af efter- og
  videreuddannelsesaktiviteter
  – Etablering af en fælles kommunikationsplatform til synliggørelse af
  institutternes aktiviteter
  – Udvikling af en fælles ramme for aktiviteter under indtægtsdækket
  virksomhed
  – Udvikling af kontakt til og aktiviteter for alumner