2. En prioriteret og relevant forskningsportefølje

 
 

MÅLSÆTNING

Udvikling af en prioriteret portefølje af forskningsgrupper bestående af:
Excellente grupper – med potentiale for et Center of Excellence eller lignende
Stærke grupper – robuste med vitalitet og kritisk masse
Spirende grupper – med et klart demonstreret potentiale

 

med følgende karakteristika for grupperne:

• Veldefinerede, fokuserede og sammenhængende forskningsområder på højt
internationalt niveau, der er tydeligt integrerede i uddannelser og
videnudvekslingsaktiviteter
• Klare mål for den fagfællebedømte kvalitet af forskningen samt relevansen
for uddannelser og omverden
• Lokal forskningsledelse med strategisk koordination på tværs af
forskningsgrupper og institutter for at undgå parallelle miljøer og for at sikre
kritisk masse
• Øget fokus på og potentiale for ekstern finansiering
• Højeste forskningsetik og videnskabelige standarder

Ovenstående understøttes af en strategisk allokering af ressourcer på institut-
og fakultetsniveau, som bidrager til en dynamisk udvikling af den ønskede
portefølje samt tværdisciplinære aktiviteter.

HANDLINGER

 • Udvikling af den eksisterende portefølje af forskningsgrupper, herunder:
  – Formulering af kriterier for excellente, stærke og spirende grupper
  – Identificering af potentielle excellente grupper, stærke grupper og
  spirende grupper på grundlag af selvevalueringen samt ovennævnte
  kriterier
  – Adressering af potentielle faglige overlap og sammenlægning af parallelle
  forskningsmiljøer
  – Styrkelse, sammenlægning eller udfasning af svage grupper

 

 • Decentral udvikling og implementering af individuelle mål for grupperne,
  herunder mål for:
  – Den fagfællebedømte kvalitet af gruppernes forskning og relevansen af
  denne for uddannelserne og samfundet globalt, nationalt og regionalt
  – Gruppernes integration med uddannelserne (inklusiv ph.d.)
  – Gruppernes bidrag til udvalgte videnudvekslingsaktiviteter

 

 • Afklaring af kompetencefordelingen mellem institutledere og
  forskningsgruppeledere samt udvikling og beskrivelse af
  forskningsgruppelederens opgaver og rolle, herunder:
  – Udvikling og implementering af fokuserede forsknings- og
  publiceringsstrategier
  – Udvikling og implementering af strategier for rekruttering af
  videnskabelige medarbejdere
  – Karriereudvikling og -rådgivning af videnskabelige medarbejdere

 

 • Udvikling og implementering af principper for ressourceallokering og
  opfølgningsmekanismer på fakultets- og institutniveau

 

 • Udvikling af supporten til eksterne forskningsansøgninger for den nye
  portefølje af forskningsgrupper