1. En prioriteret og attraktiv uddannelsesportefølje

 
 

MÅLSÆTNING

Udvikling af en prioriteret og attraktiv uddannelsesportefølje bestående af:
Kerneuddannelser – båret af fakultetets stærke forskningsgrupper og med en
bred studenterefterspørgsel
Specialiserede uddannelser – funderet i fakultetets stærkeste
forskningsgrupper og efterspurgt af særligt interesserede studerende

 

med følgende karakteristika:
• En sund økonomi i alle kerneuddannelser og i den samlede portefølje
• Et stærkt match mellem uddannelser og det globale, nationale og regionale
arbejdsmarkeds behov
• Et stærkt match mellem studerende og uddannelser via udbredt anvendelse
af supplerende optagelseskriterier
• En klar pædagogisk profil med studenterinvolvering, praksisinddragelse og
erhvervsrelevans
• Et effektivt og forpligtende samarbejde, som sikrer den faglige og
pædagogiske kvalitet på tværs af uddannelser og campusser

HANDLINGER

 • Udarbejdelse af uddannelsesregnskaber samt registeranalyser af
  uddannelsernessamfundsrelevans til brug for prioritering af
  uddannelsesporteføljen

 

 • Prioritering og fokusering af uddannelsesporteføljen på baggrund af
  selvevalueringen samt uddannelsernes økonomi, samfundsrelevans,
  forskningsbasering og regionale tilstedeværelse

 

 • Gradvis udrulning af supplerende optagelseskriterier på fakultetets
  uddannelser

 

 • Udvikling og tilpasning af studielederrollen med fokus på en styrkelse
  af den strategiske ledelse af og ansvaret for uddannelserne, herunder
  den pædagogiske profil, koordinering af uddannelsesporteføljen og
  uddannelsernes eksterne synlighed

 

 • Oprettelse af en uddannelseskomité bestående af studielederne,
  udvalgte forskere og studenterrepræsentanter, der har ansvaret for:
  – Udvikling af en klar pædagogisk profil med studenterinvolvering,
  praksisinddragelse og erhvervsrelevans
  – Udvikling af principper for forskningsbasering og
  talentprogrammer
  – Udvikling af ideer til øget studenter- og underviserengagement på
  uddannelserne i samarbejde med SDU universitetspædagogik
  – Løbende opfølgning på og sikring af den faglige og pædagogiske
  kvalitet og samfundsmæssige relevans på tværs af uddannelser og
  campusser

 

 • Udvikling og tydeliggørelse af ansvarsfordelingen mellem
  uddannelseskomiteen, studienævn, studieledere og fagansvarlige i
  forbindelse med fx udvikling og godkendelse af uddannelser og kurser
  og sikring af sammenhæng og progression i uddannelser

 

 • Oprettelse af et center for udvikling af IT-baserede
  undervisningsformer forankret hos SFEO og i samarbejde med
  uddannelseskomiteen og SDU universitetspædagogik med det formål
  at:
  – Udvikle nye læringsformer, der understøtter fakultetets pædagogiske
  profil
  – Forbedre mulighederne for at udnytte IT til at fremme
  undervisningsarbejdet på tværs af campusser
  – Udvikle nye eksamensformer

 

 • Igangsættelse af arbejdet med at opnå en international akkreditering