Fire strategiske nøgleinitiativer

 
 

FIRE STRATEGISKE NØGLEINITIATIVER:
1: EN PRIORITERET OG ATTRAKTIV UDDANNELSESPORTEFØLJE
2: EN PRIORITERET OG RELEVANT FORSKNINGSPORTEFØLJE
3: EN STYRKET OG SYNLIG VIDENUDVEKSLING
4: EN UNDERSTØTTENDE OG BÆREDYGTIG STRUKTUR

 

ET BÆRENDE PRINCIP
Strategien gør retningen tydelig og sætter en ramme for vores indsats. Den
giver et klart grundlag
for prioriteringer, der er nødvendige og realistiske.
De konkrete tiltag og handlinger skal
udvikles og udfoldes decentralt i tæt
samarbejde 
mellem de involverede parter og koordineres strategisk på
tværs af fakultetet.