Strategien og de strategiske mål

 
 

STRATEGIEN

Vi skal skabe værdi gennem vores uddannelser, forskning og videnudveksling
– globalt, nationalt og regionalt. Deri består vores eksistensberettigelse.
Derfor skal det være naturligt for os at tage udgangspunkt i samfundets
udfordringer, inddrage vores omverden og fokusere på aftagernes behov –
samtidig med, at vi har mod til at være fremsynede og gå nye og egne veje.

Vi forsker for at uddanne og bibringe verden ny og relevant viden. Det
kræver forskning på et højt internationalt niveau. Derfor skal vi prioritere og
fokusere på de forskningsområder, hvor vi kan gøre den største forskel, og
hvor forskningen også kan komme vores nationale og internationale
omgivelser til gavn via vores uddannelser og videnudveksling og i kraft af
tværfaglige samarbejder. Vi skal samtidig blive endnu bedre til at synliggøre
og bringe vores viden i spil i samarbejde med vores omverden, så ingen er i
tvivl om vores værdi for samfundet. Med andre ord: Vi skal skabe relevant
viden af højeste kvalitet.

Vi har studerende fra alle dele af samfundet med forskellige interesser og
kompetencer. Vores uddannelser skal gøre en forskel for dem alle.
Uddannelserne skal være attraktive for både studerende og aftagere – og
for samfundet, der finansierer dem. Vores kandidater skal være efterspurgte
globalt, nationalt og regionalt. Vi er et internationalt universitet med en
regional forankring.

Derfor skal alle vores uddannelser have en høj faglig og pædagogisk kvalitet
på alle campusser, og de skal tydeligt afspejle vores særlige
forskningsmæssige  styrker. Uddannelserne skal være levedygtige – fagligt
og økonomisk – så vi sikrer nutiden og har råd til at investere i fremtiden,
og vi skal investere i at finde de mest motiverede og engagerede studerende
og matche dem med de rette uddannelser.

 

 

DE STRATEGISKE MÅL
Vi skal tage udgangspunkt i samfundets udfordringer og aftagernes behov,
når vi uddanner, forsker og videnudveksler.

Vi skal have attraktive og levedygtige uddannelser, der med høj kvalitet på alle
campusser løfter engagerede studerende til relevant beskæftigelse.

Vi skal have fokuserede forskningsgrupper med højt internationalt niveau og
udvalgte spydspidser, som alle er tydeligt integrerede i vores uddannelser og
videnudveksling.