Baggrunden

 
 

BAGGRUNDEN
Universitetssektoren undergår i disse år gennemgribende forandringer.

Den internationale konkurrence er og bliver væsentligt hårdere. Vi kæmper i
stigende grad med andre danske og udenlandske universiteter om de bedste
medarbejdere og studerende samt om 
konkurrenceudsatte midler.

Samtidig udfordres hele sektoren stadig af transformationen fra
eliteuniversitet til masseuniversitet. Vi skal på en og samme tid være garant
for den højeste faglige standard og uddanne et bredt udsnit af en
ungdomsårgang til et stadigt mere omskifteligt arbejdsmarked.

Dertil kommer, at de politiske og samfundsmæssige forventninger og krav
om både højere kvalitet og større samfundsmæssig relevans i uddannelser
og forskning er voksende. Vores uddannelser skal matche arbejdsmarkedets
behov, og vi bliver i stigende grad udfordret på vores evne til at levere
forskning på højeste internationale niveau og til at bruge den aktivt i relevante
forskningsbaserede uddannelser og i andre aktiviteter til gavn for samfundet.

Endeligt er der intet, der tyder på, at universitetssektoren vil blive tildelt flere
økonomiske midler i de kommende år – tværtimod.

Forandringerne i omverdenen stiller krav om en ændret kurs. Hvis vi ikke
reagerer, vil vi få sværere ved at tiltrække dygtige medarbejdere og
engagerede studerende samt sikre det økonomiske grundlag for vores
aktiviteter. De studerende, vi tiltrækker, vil endvidere få vanskeligere ved at
matche behovene på arbejdsmarkedet. Derfor er der brug for en ny strategi,
så vi kan fortsætte med at gøre det, vi er sat i verden for og brænder for:
At skabe viden og værdi for samfundet.