Home » Nyheder » - Vi ønsker en prioriteret portefølje af forskningsgrupper

 

- Vi ønsker en prioriteret portefølje af forskningsgrupper

 

Prodekan for forskning, Nina Dietz Legind, opfordrer forskningsmiljøer til at arbejde sammen på tværs af fakultetet.

Strategien er klar, og i den adresseres kritisk masse og parallelitet. Nina Dietz Legind vil gerne forklare nærmere.
– Selvevalueringen var en god proces, og det, som den blandt andet viste, var, at vi har 34 forskningsgrupper, som ikke alle er stærke. Vi så, at kritisk masse og forskningsledelse har betydning for den forskning og de uddannelsesaktiviteter, der er i grupperne.

Strategiteksten lægger op til, at fakultetet i fremtiden skal have få excellente, en del stærke og få spirende forskningsgrupper.
– Som den økonomiske situation er, har vi ikke råd til at tilføre så mange ressourcer, at alle 34 forskningsgrupper fremstår som stærke miljøer. Derfor bliver vi nødt til at se på, hvordan vi håndterer de grupper, som ikke er stærke. Der er forskellige muligheder. Grupper kan fusionere med andre grupper. Vi kan tilføre dem ressourcer. Eller vi kan udfase dem på sigt.

Et andet tema i strategien er at adressere parallelitet.
– Vi ønsker ikke flere forskningsgrupper indenfor de samme områder. Vi har derfor bedt de parallelle forskningsmiljøer om selv at komme med bud på, hvilke mulige scenarier der er i forhold til at adressere dette tema, forklarer Nina Dietz Legind.

– Vi har haft nedsat en arbejdsgruppe bestående af en institutleder fra ILV i Slagelse, en fra IVØ i Odense, en fra IME i Esbjerg og mig – og vi gennemgik samtlige forskningsgrupper. Vi lavede en oversigt, hvor vi har identificeret mulige samarbejder mellem forskningsgrupper. Vi fremlagde den for institutledergruppen, som gennemgik den slavisk og pegede på, hvem der var relevante til at adressere de temaer, som strategien peger på.

– Det, vi ser, er, at grupper arbejder på kryds og tværs med at skitsere mulige samarbejdsscenarier. Det er der, vi er lige nu. Det foregår på forskningsgruppelederniveau, og hvis der sidder forskere, som ønsker at få mere at vide om status, kan de gå til deres forskningsgruppeleder.

Prodekanen forklarer, at alle institutledere er blevet bedt om at komme med en tilbagemelding i forhold til mulige samarbejder ved institutledermødet mandag den 22. juni 2015.

Tags: ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.