Home » Nyheder » - SDU-forskere skal være med til at sætte dagsordenen

 

- SDU-forskere skal være med til at sætte dagsordenen

 

Samfundsvidenskab skal være bedre til at profilere sig udadtil. Professor Dannie Kjeldgaard og professor Eric Arnould fra Institut for Marketing & Management har en ambition om, at det bliver universitetets forskere, som sætter dagsordenen i fremtiden.

Allerede under arbejdet med strategien er det blevet klart, at Samfundsvidenskab skal forsøge at skabe mere gennemslagskraft i samfundet. Gruppen af forskere, som skal gøre Samfundsvidenskab mere synligt, bør samles i et ”Akademi”, der vil have som mål at dyrke ikke bare Danmark, men verden.

– Forskerne herfra har traditionelt haft gode kontakter, men vi har ikke rigtig været i stand til at sætte dagsordenen for store temaer og udfordringer i samfundet. Eric og jeg tænkte, at det skal vi blive bedre til, og det var der, ideen om dette ”Akademi” opstod, siger Dannie Kjeldgaard.

Eric Arnould forklarer, at de ønsker at samle en gruppe forskere, som repræsenterer de bedste miljøer på fakultetet. Derefter gælder det om at spørge interessenterne, hvad de ser som store udfordringer.

– Det kan være forskellige temaer, som er vigtige for en stor del af befolkningen. Hvordan håndterer vi for eksempel den voksende aldrende befolkningsgruppe? Hvordan håndterer vi den større diversitet i den nordiske region? Hvad skal vi gøre med nye teknologier fra nanobots til droner? Hvordan skal vi finde ud af at genopfinde økonomien globalt, hvad kan danske/nordiske virksomheder bidrage med – vi ved, vi skal finde en løsning, men vi ved ikke, hvad den er, siger han.

De to forskere ved, at mange allerede har gode forbindelser, men de ønsker at institutionalisere det. Og så handler det om at prioritere. Det er klart, at Akademiet ikke kan rumme alt.

Vores ansvar
Der er mange forskningsmiljøer, som skal i spil, og derfor sondrer de ikke gerne mellem offentlige og private virksomheder, når de tænker på interessenter. Interessante interessenter går lige fra for eksempel Dansk Industri, til en stor international virksomhed som Lego eller et ministerium. Og så må man ikke glemme nonprofit-organisationerne.

– I strategiprocessen har der været talt meget om relevans og kvalitet. Ambitionen om høj gennemslagskraft i samfundet gør os relevante. Forskningen gør det kvalitativt. Det gælder om at finde ud af, hvordan vores forskning bliver interessant – ikke kun for vores kolleger, men også for resten af samfundet, siger Dannie Kjeldgaard.

– Vi skal gøre vores forskning kendt i den almindelige befolkning. Det er vores ansvar. Vi er en uddannelsesinstitution, og det betyder ikke kun at uddele opgaver til bachelorerne eller supervisere masterstuderende. Vi skal ikke være en beholder af viden, vi skal være platformen, siger Eric Arnould.

Begge forskere understreger vigtigheden af, at universiteterne er ved at redefinere deres rolle i samfundet. I 2003 blev det skrevet i universitetsloven, at forskere har pligt til at oplyse.

– Det handler ikke kun om at uddele diplomer længere, eller offentliggøre forskning. Vi bliver nødt til at gå væk fra kun at producere studerende. Det betyder, at vi har en ny bredere rolle. Hvilken rolle skal vi spille i samfundet – hvad kan, bør eller skal vi?, spørger de to.

Drevet af nysgerrighed og passion
Målet for Akademiet bør være, at universitetets forskere bliver anset som en vigtig kilde til viden. Og at tiltrække flere midler, blandt andet ved at lave samarbejder med private eller offentlige virksomheder. Det eksisterer allerede, de to professorer ønsker bare at styrke det.

– Denne diskussion om universiteternes gennemslagskraft, og hvordan forskere skal være mere proaktive, finder sted rundt i hele verden. Det er sjovere at skabe et Akademi her nu, i stedet for, at en person, som ved mindre, skal komme og fortælle os, hvad vi skal gøre. Vi, der har viden, vil hellere bestemme selv. Det gør vores arbejde sjovere, mere givende, og vi bliver mere effektive, siger Eric Arnould.

– Akademiet skal være et sted, hvor vi som forskere kan have det sjovt i en kreativ proces med at stille nye spørgsmål. Det skal være drevet af nysgerrighed og passion, siger Dannie Kjeldgaard.

Dannie Kjeldgaard og Eric Arnould har allerede defineret en task force af seks-syv forskere, som skal mødes i august. Kontakt dem for at høre mere om deres ide med Akademiet.

Tags: ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.