Home » Nyheder » It som et pædagogisk redskab

 

It som et pædagogisk redskab

 

I sidste måned var repræsentanter fra SFEO og IVØ på konference i USA for at opdatere deres viden om it-baseret pædagogik.

Besøget i USA skal ses på baggrund af forslaget i strategien om oprettelse af et center for udvikling af IT-baserede undervisningsformer, hvor SFEO kommer til at spille en central rolle.

Specialkonsulent Mads Lildholdt fra SFEO kommer her med smagsprøver på udbyttet.

– Vi fik en masse god inspiration med hjem, og det er tydeligt at man i USA arbejder mere målrettet med evidensbaserede undervisningspædagogikker. Der var både vilde og mere traditionelle tiltag – og særligt ”Flipped Classroom” har stor bevågenhed i øjeblikket. Flipped Classroom rummer mange spændende muligheder og skaber en vid ramme for nye pædagogiske tiltag i undervisningen.

– Et af de mere ”vilde” tiltag, vi hørte om, var en professor, som ved begyndelsen af hvert semester lagde det meste af pensum ud til afstemning blandt eleverne. Hun lod det være op til dem, om de ville have mange delopgaver og lille eksamen eller få delopgaver og stor eksamen, eller meget hjemmearbejde og få ”in class quizzes” eller lidt hjemmearbejde og mange quizzes.

Konference

– Af enkeltstående sessioner var der gode input omkring brugen af spil i undervisningen. Særligt et spil var godt tænkt. Her var målet dels aktivering, dels var spillet om ”extra credits” medvirkende til at skabe kendskab til økonomiske begreber som ”udbud/efterspørgsel” og inflation.

– Konferencen gav et stort udbytte, og SFEO arbejder nu på at kunne tilbyde VIP´erne en bedre oversigt over de gode ideer og tiltag, der kan bruges i undervisningen, ligesom vi allerede er på udkig efter pilotfag. Her er en mere dybdegående omstrukturering af faget med en mere generel indtænkning af it-pædagogiske redskaber som et af de bærende elementer et af målene.

I er velkomne til at kontakte Mads Lildholdt for yderligere information.

Tags: , ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.