Home » Arkiv / archive » Dialog sikrer kvalitet og relevans / Dialogue ensures quality and relevance

 

Dialog sikrer kvalitet og relevans / Dialogue ensures quality and relevance

 

Dialog sikrer kvalitet og relevans // 10-3-15

Jeg har stor forståelse for, at det kan virke akavet – og måske ligefrem ubehageligt – at skulle sidde i et panel og diskutere kvaliteten og relevansen af kollegaernes arbejde. Men jeg har også med stor tilfredshed noteret mig, at når vi de seneste dage har diskuteret, hvad der kan blive bedre, er det sket i en god konstruktiv tone og med et sikkert mål for øje: At vi sammen på fakultetet stræber efter at øge kvaliteten og relevansen af det arbejde, vi laver.

Og dialog er vigtigt. Hvis vi ikke tør tale om og diskutere kvalitet og relevans – så er vi næsten sikre på, at vi ikke får udviklet den kvalitet, vi har potentialet til. Kun ved en åben dialog kan vi lære af hinanden og udfordre hinanden – og også få korrigeret vores opfattelser af hinanden. Det skal vi som organisation have modet til at gøre på en ordentlig måde.

Jeg håber derfor, at panelmøderne vil vænne os til fremadrettet at holde fokus på og diskutere kvalitet og relevans, så vi langsomt, men sikkert, kan få fasttømret en kultur, hvor en åben og konstruktiv dialog om disse emner er en helt naturlig ting.

/Nikolaj

Dialogue ensures quality and relevance //10.3.2015

I am well aware that it can feel awkward – and perhaps downright unpleasant – having to sit on a panel to discuss the quality and relevance of your colleagues’ work. But I have also noted with immense satisfaction that, in recent discussions about what could be improved, the tone has been positive and constructive, with one definite goal in mind: for all of us at the Faculty to strive to boost the quality and relevance of the work we do.

And dialogue is key. If we dare not talk about and discuss quality and relevance – we can more or less be sure that we will not develop the sort of quality we have the potential to achieve. Open dialogue is the only way for us to learn from one another and challenge one another – and also to correct our perceptions of one another. As an organisation, we need to have the courage to do that properly.

That is why I hope the panel meetings will get us accustomed, going forward, to stay focused on and to discuss quality and relevance so that, slowly but surely, we will be able to consolidate a culture in which open and constructive dialogue about these matters is entirely natural.

/Nikolaj

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment