Home » Nyheder » - Vi skal have øje for omverdenens behov

 

- Vi skal have øje for omverdenens behov

 

På området for efter- og videreuddannelse er de på forkant i forhold til den kommende strategi på Samfundsvidenskab. Her fokuserer de på aftagernes behov.

De er allerede i fuldt sving på Mastersekretariatet, når det gælder tiltag, som falder i tråd med den nye strategi. Betalingsuddannelserne er stærkt konjunkturafhængige, og i kølvandet på finanskrisen har det været nødvendigt at arbejde på nye koncepter indenfor kompetenceudvikling, der kunne supplere de eksisterende uddannelser indenfor HD- og masterområdet.

Sekretariatets leder Søren Land ser proaktiviteten som en stor fordel, fordi der er indhentet værdifulde erfaringer, der kan bruges, når fakultetets endelige strategi skal implementeres.

– Nu er der kommet et strategisk fokusområde, videnudveksling, der sætter rammerne for en ambitiøs udvikling af aktiviteter indenfor efter- og videreuddannelse, indtægtsdækket virksomhed og Forskning & Udvikling. Det spiller godt sammen med de tiltag, vi allerede har sat i gang, siger Søren Land.

Når strategien i denne måned ligger færdig, kan HD- og Mastersekretariatet finde ud af, hvilke bolde der skal løbes videre med.

Et af de tiltag, som ligger tæt op af den kommende strategis nøgleindsatser, har handlet om at være i stand til at aflæse samfundets behov og hurtigt kunne præsentere en løsning, der med høj kvalitet mødte den aktuelle udfordring. Søren Land fortæller, hvordan adskillige enheder på tværs af fakultetet handlede hurtigt, efter den nye folkeskolereform kom.

Sammen er vi stærkere
Reformen vendte op og ned på folkeskolen, og der opstod et akut behov i markedet for at kompetenceudvikle skoleledere, som stod med nye komplekse ledelsesopgaver. På Statskundskab udviklede man på rekordtid et 15 ECTS masterforløb, der fagligt blev forankret på uddannelsen fleksibel master i offentlig ledelse.

– Mastersekretariatet kom efterfølgende i dialog med Nyborg Kommune, som gerne ville have, at alle skoleledere tog det samme fag, så lederne styrkede deres kompetencer og samtidig etablerede et “fælles sprog”. For Nyborg Kommune er der tale om en stor strategisk satsning, forklarer Søren Land.

Processen var ikke nem, for kommunen fik afslag på den første fondsansøgning. Gode råd var dyre, og Mastersekretariatet inddrog fakultetets forskningsstøtteenhed i drøftelserne om en løsning, der kunne bringe Nyborg Kommune videre. Forskningsstøtte så mulighed for at koble en forsker på projektet, og dermed skabe en sammenhæng mellem udbyttet fra masterfaget og den videre læringsproces ude på skolerne.

– Næste ansøgning gik igennem, og kommunen fik en bevilling på 3½ millioner kroner af A.P. Møller Fonden. Hos os blev projektet forankret på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse i Kolding. Det viser tydeligt, hvad vi kan opnå, når vi arbejder sammen på tværs af geografi og enheder, siger Søren Land.

Han vil i fremtiden fortsat fokusere på at inddrage andre relevante enheder på fakultetet i den tidlige udviklingsproces. Koblingen mellem fagmiljøerne med høj faglig indsigt og stærke netværk til potentielle aftagere, en forskningsstøtteenhed med kyndigt overblik over mulighederne for at hente ekstern finansiering og HD- og Mastersekretariatet med kendskab til modeller for kompetenceudvikling samt kendskab til målgruppens krav og forventninger vil være helt oplagt at dyrke i stigende grad.

– For hvad oplever Nyborg Kommune? De får et væsentlig bedre projekt, der leverer på kvalitet og relevans, og fondens tilskud er altafgørende for, at projektet kan realiseres i det fulde omfang. Projektet bliver nøje dokumenteret, så det senere kan bruges som best practice i andre af landets kommuner. Derfor ser vi frem til at udvikle samarbejdet mellem fakultetets enheder, lyder det fra Søren Land.

Click here for an English version of this interview

Tags: ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.