Nyt om strategien / Strategy news

 

Seneste nyt

Der er det sidste års tid blevet arbejdet ihærdigt med implementering af strategien, og langt de fleste handlinger under strategiens fire nøgleinitiativer er enten afsluttet eller igangsat. Under fanen nøgleinitiativer kan du finde korte beskrivelser af de strategiske handlinger og links til, hvor du kan hente yderligere information.

 

Latest news

For the past year we have been working hard on implementing the strategy, and the vast majority of initiatives under the strategy’s four key initiatives are either completed or in process of being completed. Under the tab key initiatives you can find brief descriptions of the strategic initiatives as well as links to where you can get further information.